Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Strony Internetowej duethotel.com.pl
2. Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o.
3. Dane osobowe zbierane przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o. za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Stronę Internetową
§. 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
2. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Strony Internetowej. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o. przy prowadzeniu Strony Internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o. do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Podmioty przetwarzające PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o.. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Stronie Internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony Internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania Stroną Internetową.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
1. Strona Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na Stronie Internetowej.
2. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o. wykorzystuje dwa typy plików cookies:
1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o. wykorzystuje cookies własne w celu:
1. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
5. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.
6. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
§ 4 Zarządzanie bezpieczeństwem
1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o. stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
§ 5 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA z o. o. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: noclegi@duet-czluchow.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2023 r.